link mail
Kontakt
linkedIn
Download

Szukasz: TMDG338Z3HB


  • malé rozměry

  • jednoduchá aplikace

  • univerzální použití

  • široký sortiment

  • příznivá cena

Z - univerzální snímač tlaku

Podstawowe dane techniczne o przetworniku ciśnienia

Instrukcje użytkowania

  • Před připojením snímače do tlakového obvodu je nutno zkontrolovat, zda měřený tlak odpovídá jmenovitému rozsahu snímače. I krátkodobé přetížení nad maximální povolený přetlak může způsobit destrukci měřící membrány! U diferenčního snímače musí uživatel zajistit, aby snímač nebyl jednostranně přetížen tlakem vyšším, než je povolený nedestrukční tlak pro jmenovitý rozsah!
  • Zejména při použití křemíkové membrány je nutno prověřit odolnost materiálů, viz přední strana tohoto listu. V případě nejasností kontaktujte výrobce.
  • Pro těsnění snímače se doporučuje použít „O“ kroužek 12x2 dodávaný se snímačem. Při těsnění do závitu (teflon, koudel) pro kapalná média je nutnodbát zvýšené opatrnosti, protože při šroubování do uzavřeného objemu kapaliny může dojít ke zvýšení tlaku a tím k destrukci membrány !

Schemat połączeń

Schemat połączeń

Konfiguracje wyjściaplatí pro konektor DIN 43650

Rozmiary przetworniku ciśnienia

Rozmiary przetworniku ciśnienia
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa strony | Portfolio |