link mail
Kontakt
linkedIn
Download


 • vynikající dlouhodobá stabilita

 • vysoká citlivost

 • odolnost proti přetížení

 • uživatelské softwarové nastavení

 • analogové, digitální a dvoustavové výstupy

 • krytí IP65

 • možnost vybavení displejem

SV - snímač tlaku s automatickým nulováním offsetu

Podstawowe dane techniczne

Jmenovité tlakové rozsahy± 50 Pa až ± 3 kPa
Maximální přetlak20 kPa
Souhlasný tlak10x Pdif, max. 20kPa
Częstotliwość próbkowania2,5Hz
Chyba nastavenímax. 1%
Teplotní chyba nulytyp. 0,1%
max. 0,2 %/10°C
Teplotní chyba rozsahutyp. 0,1%
max. 0,2 %/10°C
Provozní teplotní rozsah-10 ÷ +50°C
(nekondenzující)
Skladovací teplota-10 ÷ +50°C
Napájecí napětí5 ÷ 36V ss
Napájecí proudtyp. 4mA
Výstup4 ÷ 20mA dvouvodič
0 ÷ 20mA třívodič
0 ÷ 10V třívodič
0 ÷ 3V třívodič
RS232 čtyřvodič
RS485 čtyřvodič
USB čtyřvodič
otevřený kolektor třívodič
relé čtyřvodič
Pracovní polohalibovolná
Krytímin. IP 65
Napěťová pevnostmin. 1000V ss
Hmotnostcca 280g

ČSN EN 61326-1

Instrukcje użytkowania

 • Před připojením snímače do tlakového obvodu je nutno zkontrolovat, zda měřený tlak odpovídá jmenovitému rozsahu snímače. I krátkodobé přetížení nad maximální povolený přetlak může způsobit destrukci měřící membrány!
 • Před připojením do tlakového obvodu je nutno prověřit odolnost materiálů snímače, které přicházejí do styku s měřeným médiem.
 • Při těsnění do závitu (teflon, koudel) pro kapalná média je nutno dbát zvýšené opatrnosti, protože při šroubování do uzavřeného objemu kapaliny může dojít k nekontrolovanému zvýšení tlaku a tím k destrukci měřicí membrány!
 • Všechny přístroje řady S se zapojují do elektrického obvodu obvyklým způsobem. Napájejí se vždy stejnosměrným napětím v rozsahu 5 až 36V. Zejména u dvoudrátového zapojení je nutno vzít v úvahu, že toto napětí musí být k dispozici na svorkách snímače, nikoli pro napájení celé smyčky.
 • Pokud není některý z přívodů na svorkovnici či konektoru využit, nesmí se nikam připojovat, protože je elektricky spojen s obvody snímače a nesprávné připojení by mohlo způsobit chybu, nefunkčnost či úplnou destrukci snímače! Popis jednotlivých signálů je vždy uveden na štítku.
 • Všechny obvody snímače, analogové i digitální výstupy jsou galvanicky spojeny a pracují se společnou zemí, přívod -Ucc. Toto vyžaduje důkladnou rozvahu, zejména při kombinaci analogových a digitálních výstupů.
 • Všechny přívody jsou odděleny pomocí tlumivek 22uH a chráněny pomocí varistorů proti krátkým vysokonapěťovým špičkám.
 • Číslování přívodů odpovídá číslování vnitřní svorkovnice.
 • Vývod č. 6 je spojen s kovovou krabičkou a slouží jako stínění celého snímače. Od vlastní elektroniky snímače je galvanicky oddělen, zkouší se napěťová pevnost 1000V ss.
 • Pro použité svorkovnice je povolen max. průřez vodičů 1mm2 . Zejména při větším počtu připojených vývodů doporučujeme použít vodiče s menším průřezem z důvodu omezeného vnitřního prostoru.
 • Při měření offsetu v nulovací fázi jsou odpojeny tlakové vstupy snímače a propojeny vstupy senzoru. Díky tomu se může po návratu do normálního měřicího režimu dostat médium o objemu max. jednotky mm3 na druhou stranu měřicí membrány, což se navenek může projevit jako nepatrná netěsnost, která však nemá vliv na přesnost měření tlakové diference.

Schemat połączeń

Schemat połączeń

Konfiguracje wyjściaplatí pro konektor DIN 43650

Tabulka výstupů, přiřazení vývodů svorkovnice a konektoru

Konektor321      
Svorkovnice12345678910
4 ÷ 20mA+Ucc-Ucc   case    
0÷20mA+Ucc-UccOut  case    
0÷10V+Ucc-UccOut  case    
0÷3V+Ucc-UccOut  case    
RS232+Ucc-Ucc RxDTxDcase    
RS485+Ucc-Ucc BAcase    
Spínací výstupy      Re1Re2OK1OK2

Rozmiary

Rozmiary
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa strony | Portfolio |