link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • dvoustavový výstup

  • vysoká citlivost

  • spolehlivost

  • krytí IP65

  • široký teplotní rozsah

  • možnost vybavení displejem

  • volba časové konstanty tlumení

TMS - přesný tlakový spínač

Podstawowe dane techniczne o przetworniku ciśnienia

Instrukcje użytkowania

  • Před připojením spínače do tlakového obvodu je nutno zkontrolovat, zda měřený tlak odpovídá jmenovitému rozsahu. I krátkodobé přetížení nad maximální povolený přetlak může způsobit destrukci měřící membrány!
  • Při měření tlaku u jiných médií než jsou neagresivní plyny, je nutno prověřit odolnost materiálů.
  • V případě měření kapalného média nedopusťte, aby došlo k jeho zamrznutí - hrozí zničení měřícího čidla!

Schemat połączeń

Schemat połączeń

Konfiguracje wyjściaplatí pro konektor DIN 43650

Rozmiary przetworniku ciśnienia

Rozmiary przetworniku ciśnienia

Elementy regulacyjne

Elementy regulacyjne
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa strony | Portfolio |