link mail
Kontakt
linkedIn
Download


 • prosta obsługa
  dobra czytelność danych
  nowoczesny design
  sterowanie mikrokomputerem
  duża zmienność
  zasilanie sieciowe
  Ochrona IP65

PMI - panelowy manometr cyfrowy

Podstawowe dane techniczne o przetworniku ciśnienia

Nominalne zakresy ciśnienia± 100Pa až ± 1MPa
Max. nadciśnienie do 2kPa
od 2kPa do 20 kPa
od 20kPa do 200 kPa
ponad 200 kPa
20 kPa
50 kPa
300 %  nom. zakresu
200 %  nom. zakresu
Błądmax. 1% (0.5%) ± 2Pa
Błąd zerowej temperaturytyp. 0,1%
max. 0,3 %/10°C
Błąd zakresu temperaturtyp. 0,1%
max. 0,3 %/10°C
Kompensacyjny zakres temp.0 ÷ +50°C
Operacyjny zakres temperatur0 ÷ +60°C (niekondensujący)
Temperatura składowania-10 ÷ +85°C *
Napięcie wejściowe230V/50Hz
24V/50Hz
10 ÷ 30V dc
Napięcie zapasowe15V / 40mA
Całkowity pobór mocy4VA
Obciążenie styków przekaźnika230V/50Hz/3A
 Pozycja: pracadowolna
Osłonka (przedni panel)IP 65
Rozmiary zewnętrzne48 x 96 x 120 mm
Otwór panelu45,0 x 90,5 mm
Wagaok. 450g

EMC – wg ČSN EN 61326-1

Dane wlotu ciśnienia dotyczą wersji z wewnętrznym czujnikiem ciśnienia. W wariancie z czujnikiem zewnętrznym parametry te podaje ten czujnik.

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania weryfikacji metrologicznej czujników w akredytowanym Centrum Serwisowym Kalibracji.

Instrukcje użytkowania


 • Przed podłączeniem do obwodu ciśnieniowego należy sprawdzić, czy mierzone ciśnienie odpowiada zakresowi nominalnemu miernika. Nawet krótkotrwałe przeciążenie powyżej maksymalnego dopuszczalnego nadciśnienia może spowodować zniszczenie membrany pomiarowej! W przypadku miernika różnicowego użytkownik musi upewnić się, że membrana pomiarowa nie jest z jednej strony przeciążona ciśnieniem wyższym niż dopuszczalne nadciśnienie odpowiadające zakresowi znamionowemu.
 • W przypadku miernika z czujnikiem wewnętrznym należy sprawdzić z punktu widzenia odporności chemicznej, czy zastosowane medium nie atakuje żadnego z zastosowanych materiałów: krzemu, duraluminium, mosiądzu niklowanego, tworzywa polieteroimidowego i fluorosilikonu.
 • Po ustabilizowaniu się temperatury lub w dowolnym momencie pracy istnieje możliwość skorygowania zera całego układu przy zapewnieniu zerowego ciśnienia wlotowego. Funkcję tę włącza się poprzez naciśnięcie przycisku ENTER na panelu przednim urządzenia i jest sygnalizowane zapaleniem się symbolu T pod głównym wyświetlaczem. Sterowanie większością innych funkcji jest zablokowane hasłem podczas normalnej pracy, patrz szczegółowa instrukcja obsługi.
 • Przed zmianą ustawień parametrów po odblokowaniu urządzenia należy dokładnie zapoznać się z obsługą lub skonsultować się z niezbędnymi krokami, ponieważ dane kalibracyjne są przechowywane w standardowo zablokowanym obszarze programu narzędziowego, co zmienia dokładność pomiaru!

Schemat połączeń

Schemat połączeń

Konfiguracje wyjściaważne ze złączem DIN 43650

 dwuprzewodowy
4 ÷ 20mA
trójprzewodowy
0 ÷ 20mA
trójprzewodowy
0 ÷ 10V
+ napięcie wejściowe133
- napięcie wejściowe222
wyjście 11
osłonka
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa strony | Portfolio |