link mail
Kontakt
linkedIn
Download


 • jednoduchá obsluha

 • dobrá čitelnost údaje

 • moderní konstrukce

 • mikropočítačové řízení

 • velká variabilita

 • síťové napájení

 • krytí IP65

PMI - panelový digitální manometr

Podstawowe dane techniczne o przetworniku ciśnienia

Instrukcje użytkowania

 • Před připojením do tlakového obvodu je nutno zkontrolovat, zda měřený tlak odpovídá jmenovitému rozsahu měřidla. I krátkodobé přetížení nad maximální povolený přetlak může způsobit destrukci měřící membrány ! U diferenčního měřiče musí uživatel zajistit, aby měřící membrána nebyla jednostranně přetížena tlakem vyšším než je povolený přetlak odpovídající jmenovitému rozsahu.
 • U měřidla s vnitřním snímačem je nutno z hlediska chemické odolnosti prověřit, zda použité médium nenapadá některý z použitých materiálů : křemík, dural, poniklovaná mosaz, plastická hmota polyetherimid a fluorsilikonové těsnění.
 • Po teplotním ustálení nebo kdykoli během provozu je možno při zajištění nulového tlaku na vstupu korigovat nulu celého systému. Tato funkce se aktivuje stlačením tlačítka ENTER na předním panelu přístroje a je indikována rozsvícením symbolu T pod hlavním displejem. Ovládání většiny dalších funkcí je v běžném provozu uzamčeno heslem, viz podrobný návod k obsluze.
 • Před změnou nastavení parametrů po odemčení přístroje je nutno se důkladně obeznámit s obsluhou, případně konzultovat potřebné kroky, protože ve standardně uzamčené oblasti obslužného programu jsou uložena kalibrační data, při jejichž změně dojde k narušení přesnosti měření !

Schemat połączeń

Schemat połączeń

Konfiguracje wyjściaplatí pro konektor DIN 43650

LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa strony | Portfolio |