link mail
Kontakt
linkedIn
Download
Ex


 • ATEX

 • I M1 Ex ia I Ma

 • II2G Ex ia IIA T4 Gb

 • mierzenie różnic ciśnienia

 • odporność na przeciążenia

 • trwała konstrukcja

 • zasilanie bateriami

 • filtrowanie sygnału

 • analogowe wyjście

DMU-JB - cyfrowy miernik ciśnienia / manometr - ATEX

Podstawowe dane techniczne o przetworniku ciśnienia

Typ DMU01DMU1DMU10DMU100DMU1000
Nominalny zakres ciśnień100 Pa1 kPa10 kPa100 kPa1000 kPa
Zakres pomiaru ciśnienia±199,9 Pa±1,999 kPa±19,99 kPa±199,9 kPa±1999 kPa
Zakres analogowego wyścia±1,999 V±1,999 V±1,999 V±1,999 V±1,999 V
Max. nadciśnienie1 kPa10 kPa40 kPa200 kPa2000 kPa
Ciśnienie rozrywające (krótkotrwałe)20 kPa100 kPa100 kPa300 kPa2000 kPa
Błąd nastawieniamax. 1% ±2Pamax. 1%max. 1%max. 1%max. 1%
Wyświetlane dane*100.01.00010.00100.01000
Stałe ciśnienie dla Pmax. 20 kPamax. 100 kPamax. 1 MPamax. 1 MPamax. 1 MPa
Stała czasowa filtracca 5s
Zakres temperatur otoczenia-20 ÷ +40°C (nekondenzující)
Temepratura magazynowania-20 ÷ 55°C
OchronaIP 4x
Zasilaniebaterie 9V – PANASONIC Extreme Power 6LR61X/1BP
Zużyciemax. 4mA
Żywotność bateriimin. 50 hodin provozu
Zewnętrzne rozmiary145 x 85 x 35 mm
Waga (z bateriami)cca 250g
OznaczeniaI M1 Ex ia I MaII2G Ex ia IIA T4 Gb

* ważne dla urządzeń kalibrowanych w Pa, ew. kPa
I M1 Ex ia I Ma
II2G Ex ia IIA T4 Gb
Na życzenie klienta jest możliwe zabezpieczyć metrologiczną weryfikację mierników w akredytowanym centrum serwisowym.

Instrukcje użytkowania

 • W środowisku z możliwością wybuchu gazów lub obecnością metanu i/lub łatwopalnych pyłów zabrania się wyjmowania DMU z ochronnego skórzanego etui!
 • Krótko wcisnąć przycisk „ON-OFF”, poz. 5, aby uruchomić urządzenie. Jeśli napięcie akumulatora jest niewystarczające, na wyświetlaczu pojawi się „LO BAT”. W takiej sytuacji baterie należy wymienić, ponieważ wyniki pomiarów mogą być zniekształcone. Po wymianie baterii zawsze włączaj i wyłączaj urządzenie przyciskiem „ON OFF”. Po krótkiej stabilizacji obwodów pomiarowych można w razie potrzeby zresetować dane. Przy przełączaniu na środowisko o znacząco różnych temperaturach należy zadbać o to, aby urządzenie nie skraplało się i ustabilizowało się przez dłuższy czas. Zalecamy zawsze resetowanie po wymianie baterii. W przypadku zapewnienia zerowej różnicy ciśnień na wlotach - poprzez odłączenie wszystkich węży oraz w miejscu bez znaczącego przepływu powietrza z otoczenia - procedurę zerowania rozpoczyna się krótkim naciśnięciem klawisza „NUL”, pozycja 6. Proces ten trwa kilka sekund i jest sygnalizowany migającymi wszystkimi miejscami dziesiętnymi. Nigdy nie rozpoczynaj zerowania podczas pomiaru!
 • W przypadku konieczności włączenia filtrowania czasowego mierzonego sygnału należy przytrzymać przycisk „ZERO” przy wyłączonym urządzeniu i włączyć urządzenie przyciskiem „ON-OFF”. Funkcja filtra jest wskazywana przez migający dwukropek między drugą a trzecią cyfrą na wyświetlaczu. Aby anulować tę funkcję, wyłącz urządzenie i włącz ponownie bez przytrzymywania przycisku „ZERO”. Stała czasowa filtra jest stała i nie można jej zmienić.
 • Przy pomiarze w zakresie 100Pa zalecamy pomiar w określonym miejscu miernika, w którym wykonano zerowanie, w celu wyeliminowania błędu o pozycję mogącą sięgać do 1% zakresu nominalnego. Przy wyższych zakresach ten błąd jest pomijalny.
 • Przed podłączeniem miernika do obwodu ciśnieniowego należy sprawdzić, czy mierzone medium nie oddziałuje na zastosowane materiały tj. silikon, duraluminium, mosiądz, plastik polieteroimidowy i uszczelkę fluorosilikonową. Powietrze, azot itp. spełniają to wymaganie bez żadnych problemów. Nie można dopuścić do przedostania się cieczy do układu pomiarowego urządzenia! W przeciwnym razie nie ma ryzyka natychmiastowego zniszczenia, ale ze względu na działanie sił kapilarnych, zwłaszcza pomiar niskich ciśnień jest powolny, zniekształcony i wykazujący znaczną histerezę. Jeśli ciecz dostanie się do wlotu pomiarowego, nie dopuść do jej zamarznięcia wewnątrz układu pomiarowego! Pozostaw urządzenie do wyschnięcia na kilka dni w normalnych temperaturach lub wyślij je do naprawy do producenta. Nigdy nie próbuj czyścić wlotu ciśnieniowego drutem lub innym ostrym przedmiotem! Niebezpieczeństwo zniszczenia membrany pomiarowej!
 • Konieczne jest również sprawdzenie, czy zakres ciśnień urządzenia podany na etykiecie, poz. 4, odpowiada mierzonemu ciśnieniu. W przypadku przeciążenia urządzenia do wartości maksymalnego nadciśnienia podanej w tabeli danych technicznych, producent gwarantuje zachowanie dokładności pomiaru. Jeśli ten poziom zostanie przekroczony do wartości ciśnienie Nedestr. producent gwarantuje, że czujnik pomiarowy nie ulegnie zniszczeniu, ale zaleca się wykonanie kalibracji kontrolnej.
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa strony | Portfolio |