link mail
Kontakt
linkedIn
Download

Konwersja i przeliczenie jednostek ciśnieniaW zakresie pomiaru ciśnienia są wykorzystywane poza podstawową jednostką ciśnienia SI – Pascal, i wiele innych. Ich wzajemna konwersja nie zawsze jest banalna i dlatego nasza firma CRESSTO s.r.o. oferuje kalkulator jednostek ciśnienia. Załączamy ich krótki opis.
 Wartość wejściowa   Jednostka wejściowa   Jednostka wyjścia    Wyjściowa wartość 
     

Jednostka ciśnienia

Pascal

[ Pa ] = N/ m². Jest to glawna jednostka ciśnienia w układzie SI.

Hektopascal

[ hPa ] = 100 Pa = 100N/ m². Jest 100x glawna jednostka ciśnienia Pascal. Jednostka hektopaskalach jest coraz częściej stosowana tylko w meteorologii.

Bar

[ Bar ] = 100 000 Pa. Jest pomocniczą jednostką ciśnienia w układzie SI. Bar jest wykorzystywany głównie w przemyśle, bowiem w przybliżeniu odpowiada starszej jednostce ciśnienia jednej atmosferze.

Atmosfera

[ Atm ] = kg/cm2 = 98066 Pa. To przestarzała jednostka ciśnienia, nie należy do układu jednostek SI. Jednostka ta jest również czasami nazywana atmosferą techniczną. Ponadto używało się jeszcze jednostkę nazywaną fizyczną atmosferą, która jest równa normalnemu ciśnieniu barometrycznemu na poziomie morza, tj. 101 325 Pa.

Kilogram na centymetr kwadratowy

[ kg/cm² ] patrz. Atmosfera

Milimetr słupa wody

[ mmH2O ] = 9,8066 Pa. Jednostka ta wynika z praktycznego wykonania pomiaru bardzo niskich ciśnień przy pomocy tzw. rurek U napełnionych wodą. Była używana i jest nadal często stosowana w szczególności w zakresie wentylacji lub sterowanego procesu spalania. Występuje zapis i w mm v.s. Możemy również spotkać się z tak samą definiowaną jednostką, ale 1000 razy większą - mH2O.

Cal słupa wody

[ InH2O ] = 249,1 Pa. Odpowiednik poprzedniej jednostki, która jest nadal powszechnie używana na terytoriach anglo-amerykańskich.

Torr

[ torr ] = mmHg = 133,32 Pa. Przestarzała, niedozwolona jednostka ciśnienia. Pochodzi z fizycznej realizacji obecnie już nieużywanych manometrów rtęci. Najczęściej była używana w meterologii, gdzie zastąpiła ją podobna jednostka hPa (hektopascala).

Milimetr słupa rtęci

[ mmHg ] Patrz Tor. Jednostkę tę wykorzystuje się nadal w medycynie.

Cal słupa rtęci

[ InHg ] = 3386,4 Pa. - inch of Mercury. Odpowiednik poprzedniej jednostki, która jest używana na terytoriach anglo-amerykańskich.

Funt na cal kwadratowy

[ PSI ] = 6894,8 Pa - pound per square inch. Najczęściej używanan jednostka do pomiaru ciśnienia na terytoriach anglo-amerykańskich.

Funt na stopę kwadratową

[ PSF ] = 47,881 Pa - pound per square foot. Jednostka stosowana rzadko do pomiaru niskich ciśnień.

Zajímavé odkazy o měření tlakuPomiar ciśnienia, artykuł na Wikipedii

Czeski portal poświęcony pomiaru ciśnienia i branżowym firmom

Blog o pomiaru ciśnienia
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa strony | Portfolio |