link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • velmi malé rozměry

  • odolnost proti přetížení

  • jednoduchá aplikace

  • napájení 5 V

  • nízká spotřeba

M - miniaturní snímač tlaku

Podstawowe dane techniczne o przetworniku ciśnienia

Instrukcje użytkowania

  • Před připojením snímače do tlakového obvodu je nutno zkontrolovat, zda měřený tlak odpovídá jmenovitému rozsahu snímače. I krátkodobé přetížení nad maximální povolený přetlak může způsobit destrukci měřící membrány.
  • V případě užití jiných médií než vzduch, dusík, voda, olej, ethylalkohol je nutno prověřit odolnost materiálů, viz přední strana.
  • Pro těsnění snímače se doporučuje použít „O“ kroužek 12x2 dodávaný se snímačem. Při těsnění do závitu (teflon, koudel) pro kapalná média je nutno dbát zvýšené opatrnosti, protože při šroubování do uzavřeného objemu kapaliny může dojít ke zvýšení tlaku a tím k destrukci membrány !

Schemat połączeń

Schemat połączeń

Konfiguracje wyjściaplatí pro konektor DIN 43650

 napěťový výstup
+ napájecí napětí3
- napájecí napětí2
výstup1
stínění

Rozmiary przetworniku ciśnienia

Rozmiary przetworniku ciśnienia
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa strony | Portfolio |