link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • bardzo małe rozmiary

  • odporność na przeciążenia

  • łatwa obsługa

  • napięcie 5V

  • mała konsumpcja prądowa

M - miniaturowy czujnik ciśnienia - NIEDOSTĘPNE

Czujniki tej serii przeznaczone są do pomiaru względnego nadciśnienia i podciśnienia w mediach ciekłych i gazowych o nieagresywnym charakterze. Przeznaczone są głównie do oprzyrządowania, zwłaszcza do zastosowań pracujących przy niskim napięciu zasilania. Ze względu na niskie zużycie własne mogą być używane w aplikacjach zasilanych bateryjnie. Czujniki te nie nadają się do zastosowań w dziedzinie energii, ogrzewania, zaopatrzenia w wodę itp.

Obudowa wykonana jest z duraluminium z czarnym anodowanym wykończeniem. Gwint łączący ma wymiar M12x1,5; można zamówić redukcje do gwintu G1/2” lub M20x1,5. Mierzone medium wchodzi w kontakt z następującymi materiałami: silikon, dural, guma silikonowa, plastik polieteroimidowy.

Połączenie elektryczne jest standardowo realizowane za pomocą miniaturowego uszczelnionego złącza zamykającego zgodnie z DIN 43650C z dławikiem kablowym o rozmiarze PG7, który jest przeznaczony do kabli o średnicy do 6,5 mm. Czujniki z wyjściem kablowym mogą być dostarczone na specjalne zamówienie.

Sam czujnik ciśnienia składa się z silikonowej membrany z półprzewodnikowymi rezystorami czujnikowymi. Przy stosowaniu mediów ciekłych przewodzących

należy wziąć pod uwagę, że membrana pomiarowa nie jest galwanicznie oddzielona od zasilania czujnika. Obudowa czujnika nie jest połączona elektrycznie z systemem i jest połączona z bolcem uziemienia złącza.

Sygnał z czujnika jest wzmacniany, kompensowany, kalibrowany i konwertowany na napięcie wyjściowe. Czujniki standardowo produkowane są z sygnałem wyjściowym 0,5 ÷ 4,5V. Po uzgodnieniu istnieje możliwość ustawienia innych wartości w granicach napięcia zasilania, które może zawierać się w zakresie 5 ÷ 15V DC. Pobór prądu bez obciążenia wynosi ok. 0,5 mA! Czujnik posiada tylko częściowe zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji napięcia zasilania, które tworzy dioda podłączona w kierunku zwarcia do przewodów zasilających.

Podczas kalibracji fabrycznej czujnik jest regulowany za pomocą rezystorów cienkowarstwowych, dlatego nie ma możliwości zmiany jego ustawienia przez klienta. Zalecamy stosowanie znormalizowanych zakresów ciśnień, patrz druga strona niniejszej karty katalogowej, ale po uzgodnieniu możliwe jest ustawienie dowolnego zakresu w zakresie określonych ciśnień, w tym symetryczne i asymetryczne kombinacje podciśnienia i nadciśnienia.

LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa strony | Portfolio |