link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • malé rozměry

  • odolnost proti přetížení

  • jednoduchá aplikace

  • nízká spotřeba

  • příznivá cena

KTS - tlakový modul

Podstawowe dane techniczne o przetworniku ciśnienia

Instrukcje użytkowania

  • Před připojením modulu do tlakového obvodu je nutno zkontrolovat, zda měřený tlak odpovídá jmeno¬vitému rozsahu. I krátkodobé přetížení nad maximální povolený přetlak může způsobit destrukci měřící membrány !
  • V případě užití jiných médií než vzduch, dusík, voda, olej, ethylalkohol je nutno prověřit odolnost materiálů, viz přední strana.
  • Pro těsnění se doporučuje použít „O“ kroužek. Při těsnění do závitu (teflon) pro kapalná média je nutno dbát zvýšené opatrnosti, protože při šroubování do uzavřeného objemu kapaliny může dojít ke značnému nárůstu tlaku a tím k destrukci membrány !
  • Při šroubování se součástka drží za plastové pouzdro vlastního senzoru, nikdy ne za desku plošného spoje.
  • Pokud je měřeným médiem voda, zabraňte jejímu případnému zmrznutí uvnitř čidla ! V opačném případě hrozí poškození měřící membrány.

Schemat połączeń

Schemat połączeń

Konfiguracje wyjścia

Rozmiary przetworniku ciśnienia

Rozmiary przetworniku ciśnienia
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa strony | Portfolio |