link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • małe rozmiary

  • odporność na przeciążenia

  • łatwa obsługa

  • niski pobór mocy

  • korzystna cena

KTS - moduł ciśnieniowy

Podstawowe dane techniczne o przetworniku ciśnienia

Nominalny zakres ciśnień± 4kPa až 40kPa
Maks. nadciśnienie do 40kPa
ponad 40 kPa
100 kPa
200 % nominalnego zakresu
Błąd(y)max. 1,5% (1%)
Błąd zerowej temperaturymax. 0,3 %/10°C
Błąd zakresu temperaturmax. 0,3 %/10°C
Skompensowany zakres temperatur0 ÷ +70°C
Operacyjny zakres temperatur-15 ÷ +85°C (niekondensujący)
Temperatura przechowywania-25 ÷ 100°C
Napięcie 5 ÷ 15V dc
Zapotrzebowanie typ. 0,5mA
Wyjścia0,5 ÷ 4,5V *
Pozycja: pracadowolna
Osłonkamin. IP 00
Wagaok. 3g

* możliwy inny zakres po wcześniejszym ustaleniu

Instrukcje użytkowania

  • Przed podłączeniem modułu do obwodu ciśnienia należy sprawdzić, czy zmierzone ciśnienie odpowiada zakresowi nominalnemu. Nawet krótkotrwałe przeciążenie powyżej maksymalnego dopuszczalnego nadciśnienia może spowodować zniszczenie membrany pomiarowej!
  • Jeśli używane są media inne niż powietrze, azot, woda, olej, alkohol etylowy, należy sprawdzić odporność materiałów, patrz przód.
  • Do uszczelnienia zaleca się użycie pierścienia „O”. Podczas uszczelniania gwintu (teflon) dla mediów płynnych należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ podczas wkręcania w zamkniętą objętość cieczy może wystąpić znaczny wzrost ciśnienia, a tym samym membrana może zostać zniszczona!
  • Podczas wkręcania element jest trzymany przez plastikową obudowę samego czujnika, nigdy przez płytkę.
  • Jeśli mierzonym medium jest woda, nie dopuść do jej zamarznięcia wewnątrz czujnika! W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia membrany pomiarowej.

Schemat połączeń

Schemat połączeń

Konfiguracje wyjścia

 wyjście napięciowe
+ napięcie wejścia1
wyjćie2
- napięcie wejścia3

Rozmiary przetworniku ciśnienia

Rozmiary przetworniku ciśnienia
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa strony | Portfolio |