link mail
Kontakt
linkedIn
Download


 • měření tlaku v plynech i kapalinách

 • široký rozsah měřených tlaků

 • jednoduchá obsluha

 • robustní provedení

 • bateriové napájení

 • nízká spotřeba

MSx - souprava pro měření tlaku

Podstawowe dane techniczne

Instrukcje użytkowania

 • Před započetím měření důkladně prověříme zda tlakový rozsah vybrané tlakové sondy odpovídá měřenému tlaku. I krátkodobé přetížení nad povolenou mez může způsobit destrukci měřící membrány! Pokud si nejsme jisti, použijeme sondu s vyšším tlakovým rozsahem. U nestandardních médií prověříme odolnost materiálů – nerez ocel třídy 17.348. korundová keramika a těsnění Viton. POZOR !!! Tlakovou sondu s rozsahem 10 kPa lze použít pouze pro neagresivní média, protože používá křemíkovou membránu !!! V případě potřeby kontaktujte výrobce.
 • Tlakovou sondu před montáží připojíme pomocí konektoru k měřícímu modulu DMU-S. Stisknutím tlačítka „ON-OFF“ uvedeme přístroj do chodu. Po krátkém ustálení měřících obvodů provedeme nulování údaje. Při zajištění nulového tlaku na vstupu se nulo¬vací rutina spustí stisknutím tlačítka „NUL“. Tento proces trvá několik sekund a jeho průběh je indikován blikáním všech desetinných teček. Nikdy nespouš¬tějte nulování během měření! V případě nedostatečného napětí baterie se na displeji objeví symbol „LO BAT“. V této situaci se musí baterie vyměnit, protože by mohlo dojít ke zkreslení měřených výsledků. Po výměně baterie vždy zapneme a vypneme přístroj tlačítkem „ON OFF“ a provedeme nulování.
 • Poté sejmeme konektor a sondu zašroubujeme do měřeného místa. Doporučujeme použít ploché hliníkové těsnění nebo těsnění pro opakované použití se dvěma „O“ kroužky. Pokud použijete těsnění pomocí teflonové pásky, nikdy nešroubujte sondu do uzavřeného objemu kapaliny, např. naplněný návarek za kohoutem apod. !!! Stlačováním kapaliny vzrůstá nekontrolovaně tlak a snadno může dojít k destrukci měřící membrány! Sondu zásadně utahujeme pouze stranovým klíčem velikosti 27. Po montáži sondy se znovu připojí konektor a přístroj je připraven k měření.
 • Pokud potřebujete zapnout časovou filtraci měřeného signálu, musíte při vypnutém přístroji přidržet stisknuté tlačítko „NUL“ a zapnout přístroj stiskem tlačítka „ON-OFF“. Funkce filtru je signalizována blikáním dvojtečky mezi druhou a třetí číslicí na displeji. Zrušení této funkce se provede opětovným vypnutím a zapnutím přístroje bez přidržení tlačítka „NUL“.
 • Je-li přístroj DMU-S vybaven analogovým výstupem, lze k němu připojit datový záznamník či zapisovač nebo jej připojit k převodníkové kartě počítače. Vstupní odpor návazného zařízení by měl být větší než 10 kohm. Výstup je odolný proti trvalému zkratu.
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa strony | Portfolio |