link mail
Kontakt
linkedIn
Download


 • určeno pro kapalná i plynná média

 • odolnost proti přetížení

 • uživatelské softwarové nastavení

 • analogové, digitální a dvoustavové výstupy

 • krytí IP65

 • široký teplotní rozsah

 • možnost vybavení displejem

SH - inteligentní snímač diferenčního tlaku

Podstawowe dane techniczne o przetworniku ciśnienia

Jmen. rozsahy tlakové diference± 3kPa až ± 100kPa *
Maximální souhlasný tlak10 x Pdif jmen.
Maximální přetlak20 x Pdif jmen.
Częstotliwość próbkowania2,5Hz (25Hz)
Chyba nastavenímax. 1%
Teplotní chyba nulytyp. 0,1%
max. 0,3 %/10°C
Teplotní chyba rozsahutyp. 0,1%
max. 0,3 %/10°C
Provozní teplotní rozsah
s displejem
.
-20 ÷ +85°C
-20 ÷ +70°C
(nekondenzující)
Teplota média-25 ÷ 100°C
Skladovací teplota
s displejem
-25 ÷ 100°C
-25 ÷ 80°C
Napájecí napětí5 ÷ 36V ss
Napájecí proudtyp. 4mA
Výstup4 ÷ 20mA dvouvodič
0 ÷ 20mA třívodič
0 ÷ 10V třívodič
0 ÷ 3V třívodič
RS232 čtyřvodič
RS485 čtyřvodič
USB čtyřvodič
otevřený kolektor třívodič
relé čtyřvodič
Pracovní polohalibovolná
Krytímin. IP 65
Napěťová pevnostmin. 1000V ss
Hmotnostcca 350g

* rozsah tlakové diference lze softwarově zvýšit až na úroveň povoleného souhlasného tlaku
ČSN EN 61326-1

Instrukcje użytkowania

 • Před připojením snímače do tlakového obvodu je nutno zkontrolovat, zda měřený tlak odpovídá jmenovitému rozsahu snímače. I krátkodobé přetížení nad maximální povolený přetlak může způsobit destrukci měřící membrány!
 • Před připojením do tlakového obvodu je nutno prověřit odolnost materiálů snímače, které přicházejí do styku s měřeným médiem.
 • Při těsnění do závitu (teflon, koudel) pro kapalná média je nutno dbát zvýšené opatrnosti, protože při šroubování do uzavřeného objemu kapaliny může dojít k nekontrolovanému zvýšení tlaku a tím k destrukci měřicí membrány!
 • Všechny přístroje řady S se zapojují do elektrického obvodu obvyklým způsobem. Napájejí se vždy stejnosměrným napětím v rozsahu 5 až 36V. Zejména u dvoudrátového zapojení je nutno vzít v úvahu, že toto napětí musí být k dispozici na svorkách snímače, nikoli pro napájení celé smyčky.
 • Pokud není některý z přívodů na svorkovnici či konektoru využit, nesmí se nikam připojovat, protože je elektricky spojen s obvody snímače a nesprávné připojení by mohlo způsobit chybu, nefunkčnost či úplnou destrukci snímače! Popis jednotlivých signálů je vždy uveden na štítku.
 • Všechny obvody snímače, analogové i digitální výstupy jsou galvanicky spojeny a pracují se společnou zemí, přívod -Ucc. Toto vyžaduje důkladnou rozvahu, zejména při kombinaci analogových a digitálních výstupů.
 • Všechny přívody jsou odděleny pomocí tlumivek 22uH a chráněny pomocí varistorů proti krátkým vysokonapěťovým špičkám.
 • Číslování přívodů odpovídá číslování vnitřní svorkovnice.
 • Vývod č. 6 je spojen s kovovou krabičkou a slouží jako stínění celého snímače. Od vlastní elektroniky snímače je galvanicky oddělen, zkouší se napěťová pevnost 1000V ss.
 • Pro použité svorkovnice je povolen max. průřez vodičů 1mm2 . Zejména při větším počtu připojených vývodů doporučujeme použít vodiče s menším průřezem z důvodu omezeného vnitřního prostoru.

Schemat połączeń

Schemat połączeń

Konfiguracje wyjścia

Rozmiary przetworniku ciśnienia

Rozmiary przetworniku ciśnienia
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa strony | Portfolio |