link mail
Kontakt
linkedIn
Download


 • pomiar różnicy ciśnień gazów i cieczy
  prosta obsługa
  zasilany bateryjnie
  niska konsumpcja
  korzystna cena

MST - zestaw do pomiaru różnicy ciśnień

Podstawowe dane techniczne o przetworniku ciśnienia

Typ urządzeniaMST10MST100MST1000
Nominalny zakres ciśnień10 kPa100 kPa1000 kPa
Zakres pomiaru ciśnień±19,99 kPa±199,9 kPa-100 ÷ +1000 kPa
Max nadciśnienie50 kPa500 kPa2000 kPa
Wyświetlanie danych101001000
Błądmax. 1%max. 1%max. 1%
Stałe ciśnieniemax. 1 MPamax. 1 MPamax. 1 MPa
Tolerancja błędu stałego ciśnieniamax. 1%max. 1%max. 1%
Zarkes temp. otoczenia0 ÷ 85°C, krótkotrwale 100°C (niekondensujące)
OsłonkaIP 41
Stała czasowa filtruok. 5s
Zasilaniebaterie 9V (PP3)
Konsumpcjamax. 4mA
Żywotność bateriimin. 50 godz. pracy
Wymiar zewnętrzny jednostki pomiarowej DMU145 x 85 x 35 mm
Wymiar zewnętrzny opakowania270 x 220 x 85 mm
Waga całkowita1,1 kg

EMC – wg ČSN EN 61326-1
Na życzenie klienta możliwość wykonania weryfikacji metrologicznej czujników w akredytowanym Centrum Kalibracyjnym.

Instrukcje użytkowania

 • Naciśnij przycisk „ON-OFF”, aby uruchomić urządzenie. Jeśli napięcie akumulatora jest niewystarczające, na wyświetlaczu pojawi się symbol „LO BAT”. W takiej sytuacji baterie należy wymienić, ponieważ wyniki pomiarów mogą być zniekształcone. Po wymianie baterii zawsze włączaj i wyłączaj urządzenie przyciskiem „ON OFF”. Po krótkiej stabilizacji obwodów pomiarowych można w razie potrzeby zresetować dane. Zalecamy zawsze resetowanie po wymianie baterii. Gdy zapewnione jest zerowe ciśnienie wlotowe, procedura zerowania jest uruchamiana przez naciśnięcie klawisza „ZERO”. Proces ten trwa kilka sekund i jest sygnalizowany miganiem wszystkich miejsc dziesiętnych. Nigdy nie rozpoczynaj zerowania podczas pomiaru!
 • W przypadku konieczności włączenia filtrowania czasowego mierzonego sygnału należy przytrzymać przycisk „ZERO” przy wyłączonym urządzeniu i włączyć urządzenie przyciskiem „ON-OFF”. Funkcja filtra jest wskazywana przez migający dwukropek między drugą a trzecią cyfrą na wyświetlaczu. Aby anulować tę funkcję, wyłącz urządzenie i włącz ponownie bez przytrzymywania przycisku „ZERO”.
 • Jeżeli DMU-T posiada wyjście analogowe, można do niego podłączyć rejestrator lub rejestrator danych lub podłączyć do karty konwertera komputera. Rezystancja wejściowa nadążnego urządzenia powinna być większa niż 10 kΩ. Wyjście jest odporne na trwałe zwarcie.
 • Przed podłączeniem miernika do obwodu ciśnieniowego należy sprawdzić, czy mierzone medium nie oddziałuje na zastosowane materiały tj. Silikon, duraluminium, mosiądz, plastik polieteroimidowy i uszczelkę fluorosilikonową. Powietrze, azot, woda, alkohol etylowy, oleje itp. spełniają ten wymóg.
 • Należy również zwrócić uwagę, aby zakres ciśnień urządzenia odpowiadał ciśnieniu mierzonemu. W przypadku miernika różnicowego użytkownik musi upewnić się, że membrana pomiarowa nie jest z jednej strony przeciążona ciśnieniem wyższym niż dopuszczalne maksymalne nadciśnienie odpowiadające zakresowi nominalnemu. Z tego powodu miernik DMU-T ze zintegrowanym aparatem trójdrogowym wyposażony jest w zawór kulowy. Zawór ten otwiera się podczas obsługi i podłączania węży ciśnieniowych (skrzydło jest równoległe do zaworu), minimalizując w ten sposób różnicę ciśnień. Po zwiększeniu ciśnienia i ustabilizowaniu zawór jest zamykany i mierzone są wymagane różnice ciśnień. Po zakończeniu pomiaru zawór ponownie się otwiera, a następnie wąż jest odłączany od obwodu ciśnieniowego. Nieprzestrzeganie tej procedury grozi zniszczeniem czujnika pomiarowego !!!
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa strony | Portfolio |