link mail
Kontakt
linkedIn
Download


 • wysoka czułość

 • odporność na przeciążenie

 • ustawienia oprogramowania

 • wyjścia analogowe, cyfrowe i dwustanowe

 • ochrona IP65

 • szeroki zakres temperatur

 • możliwość dodania wyświetlacza

SP - inteligentny czujnik niskiego ciśnienia

Podstawowe dane techniczne o przetworniku ciśnienia

Nominalne zakresy ciśnienia± 50 Pa do -100÷1000kPa
Maks. nadciśnienie do 2kPa
od 2kPa do 20 kPa
od 20kPa do 100 kPa
ponad 100 kPa
20 kPa
50 kPa
300 % nom. zakresu
200 % nom. zakresu
Ciśnienie dodatnie dla konstrukcji różnicowej10x Pdif, maks. 300kPa
Częstotliwość próbkowania2,5Hz (50Hz)
Błądmaks. 1% ± 2Pa (0,5%)
Błąd zerowej temperaturytyp. 0,1%
maks. 0,2 %/10°C
Błąd zakresu temperaturtyp. 0,1%
maks. 0,2 %/10°C
Operacyjny zakres temperatur z wyświetlaczem-20 ÷ +85°C
-20 ÷ +70°C
(niekondensujący)
Temperatura przechowywania z wyświetlaczem-25 ÷ 100°C
-25 ÷ 80°C
Napięcie zasilania5 ÷ 36V dc
Prąd zasilaniatyp. 4mA
Wyjście4 ÷ 20mA dwuprzew.
0 ÷ 20mA trójprzew.
0 ÷ 10V trójprzew.
0 ÷ 3V trójprzew.
RS232 czteroprzew.
RS485 czteroprzew.
USB czteroprzew.
otw. kolektor trójprzew.
przekaźnik czteroprzew.
Pozycja: pracadowolna
Ochronamin. IP 65
Siła napięciamin. 1000V dc
Wagaok. 250g

ČSN EN 61326-1

Instrukcje użytkowania

 • Przed podłączeniem czujnika do obwodu ciśnienia należy sprawdzić, czy zmierzone ciśnienie odpowiada nominalnemu zakresowi czujnika. Nawet krótkotrwałe przeciążenie powyżej maksymalnego dopuszczalnego nadciśnienia może spowodować zniszczenie membrany pomiarowej!
 • Przed podłączeniem do obwodu ciśnienia należy sprawdzić rezystancję materiałów czujników, które stykają się ze zmierzonym medium.
 • Należy zachować ostrożność podczas gwintowania (teflon, tułów) dla ciekłych mediów, ponieważ wkręcanie się w zamkniętą objętość cieczy może spowodować niekontrolowany wzrost ciśnienia, a tym samym zniszczenie membrany pomiarowej!
 • Wszystkie urządzenia serii S są podłączone do obwodu elektrycznego w zwykły sposób. Są one zawsze zasilane napięciem DC w zakresie od 5 do 36V. W szczególności w przypadku połączenia dwubiegowego należy wziąć pod uwagę, że napięcie to musi być dostępne na zaciskach czujników, a nie do zasilania całej pętli.
 • Jeśli którekolwiek z złączy zaciskowych lub złącza nie jest używane, nie mogą one nigdzie się łączyć, ponieważ są podłączone elektrycznie do obwodów czujników, a nieprawidłowe połączenie może spowodować błąd, nieprawidłowe działanie lub całkowite zniszczenie czujnika! Opis każdego sygnału jest zawsze podany na etykiecie.
 • Wszystkie obwody czujników, wyjścia analogowe i cyfrowe są połączone galwanicznie i współpracują ze wspólnym podłożem, zasilaniem -Ucc. Wymaga to szczegółowego bilansu, w szczególności w przypadku łączenia wyjść analogowych i cyfrowych.
 • Wszystkie wloty są oddzielone klinami 22uH i chronione przez warystory przed krótkimi szczytami wysokiego napięcia.
 • Numerowanie wlotów odpowiada numerowaniu terminala wewnętrznego.
 • Wylot 6 jest podłączony do metalowego pudełka i służy jako ekranowanie całego czujnika. Jest galwanicznie oddzielony od własnej elektroniki czujnika, testowana jest wytrzymałość napięcia 1000V dc.
 • Maksymalny przekrój przewodów 1mm2 jest dozwolony dla używanych zacisków. Szczególnie przy większej liczbie podłączonych gniazd zaleca się stosowanie przewodów o mniejszym przekroju ze względu na ograniczoną przestrzeń wewnętrzną.

Schemat połączeń

Schemat połączeń
Czujniki podłącza się do obwodu elektrycznego w zwykły sposób. Zabezpieczone są przed odwróceniem polaryzacji zasilania za pomocą diody szeregowej. UWAGA! przy podłączaniu połączeń wieloprzewodowych, gdzie np. zamiana przewodów wyjściowych i zasilających może spowodować uszkodzenie czujnika.

Szczegółowy opis wszystkich wariantów podłączenia elektrycznego oraz przyporządkowania zacisków listwy zaciskowej i złącza wraz z opisem protokołu komunikacyjnego dla komunikacji szeregowej znajduje się w osobnym dokumencie, kliknij na obrazek aby go wyświetlić.

Konfiguracje wyjścia

Przypisania tabeli wyjściowej, pinów i złączy

Konektor321      
Listwa zaciskowa12345678910
4 ÷ 20mA+Ucc-Ucc   case    
0÷20mA+Ucc-UccOut  case    
0÷10V+Ucc-UccOut  case    
0÷3V+Ucc-UccOut  case    
RS232+Ucc-Ucc RxDTxDcase    
RS485+Ucc-Ucc BAcase    
Wyjścia przełącz.      Re1Re2OK1OK2

Rozmiary przetworniku ciśnienia

Rozmiary przetworniku ciśnienia
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa strony | Portfolio |