link mail
Kontakt
linkedIn
Download

Testery do pomiaru i wykrywania nieszczelności w procesach produkcyjnych - CETA GmbH.Często firma Cressto spotyka się z potrzebą pomaru nieszczelności w procesach produkcyjnych przy pomocy zmiany ciśnienia, powietrza lub innego gazu, w szczególności przy konstrukcji urządzeń na zlecenie. Co prawda mówimy o odzielnej branży, ale który jest branży pomiaru ciśnienia bardzo bliski. Obecnie oferujemy rozwiązania tych wymagań na kilka sposobów.
  • Do stosowania w liniach produkcyjnych z wysokimi wymaganiami na wydajność pomiaru nieszczelności standardowych komponentów mamy do dyspozycji serię wysoko zaawansowanych i specjalistycznych testerów niemieckiej firmy Ceta Testsysteme GmbH.
  • Zadania, które z jakiegoś powodu nie można optymalnie realizować za pomocą standardowych urządzeń, ale z punktu fizycznego i technicznego są realnie wykonalne za pomocą projektu i przez przygotowanie specjalnego testera.
  • Połączenie dwóch poprzednich metod – do samodzielnego testowania nieszczelności wykorzystamy standardowy tester firmy Ceta a na zlecenie uzupełnimy go o inne sprzętowe lub programowe komponenty.

CETA Testsysteme GmbH, z siedzibą w Hilden koło Düsseldorfu , patrz www.cetatest.com , produkuje ponad 20 lat przyrządy pomiarowe do stosowania w pomiarach nieszczelności i przepływu. Na świecie jest wykorystywanych ponad 2500 testerów z produkcji firmy CETA . Urządzenia te są najczęściej używane w aplikacjach kontroli i zapewnienia jakości , zapewnienia produkcji na dużych liniach produkcyjnych . Zaletą używania standardowych testerów jest możliwość ich natychmiastowego wdrożenia do procesu produkcji, możliwość wyboru procedury przy pomocy programów zdefiniowanych przez użytkownika oraz wysoka wydajność pomiaru w szerokim zakresie wymaganych parametrów . Dla każdego zadania aplikacji ,można wykorzystać urządzenia , które używają różne metody fizyczne :

  • Testery nieszczelności z różnicowym przetwonikiem ciśnienia
  • Testery nieszczelności z względnym przetwornikiem ciśnienia
  • Testery nieszczelności z wagowym przepływomierzem
  • Mieriki przepływowe i mierniki przejścia przepływu laminarnego
       

Do urządzeń można dostarczyć podstawowe akcesoria do pomiaru w zakresie nieszczelności. Ważną częścią oferowanego asortymentu jest kalibraczna nieszczelności, która symuluje zdefiniowany wyciek i sprawdza cały łańcuch pomiarowy. Do dyspozycji jest również oryginalny program CetaSoft na PC, za pośrednictwem którego jest możliwe sterowanie i regulacja testerów, a także służy do podstawowego gromadzenia i przetwarzania danych pomiarowych. Częścią każdej dostawy urządzenia CetaTest jest zawsze teoretyczne lub praktyczne zbadanie możliwości pomiaru, doradztwo stosowania, szkolenie użytkowników. Firma Cressto Sp. z o.o. jest reprezentem handlowym firmy CETA Testsysteme GmbH w Republice Czeskiej i Słowackiej. Mamy też przeszkolony personel do konserwacji, napraw i kalibracji wymienionych urządzeń - CETA service certifikate

Niektóre wymagania dotyczące kontroli nie można rozsądnie rozwiązać przez wdrożenie standardowego testera. W szczególności jeśli chodzi o badania produktów o dużej objętości , ze szczególnymi właściwościami lub innymi szczególnymi wymaganiami. W wielu przypadkach jest wymagane i automatyczny pomiar innych parametrów , przetwarzanie danych, etc . W tym przypadku jest możliwe umówienie się na wytworzeniu testowego miejsca pracy na zlecenie. Zazwyczaj chodzi o sprzęt umożliwiający podłączenie ciśnienia do produktu testowego, części do ciśnienia, adapter ciśnienia, układy zasilania i oprogramowanie, które umożliwia nie tylko pomiar , ale także wizualizację , przetwarzanie , ocenę, prezentację i archiwizację, ewentualnie dystrybucję wyników kontroli . Jest możliwe umówić się na wytworzeniu tylko jednej sztuki urządzenia, jak również na powtórnej produkcji większej ilości urządzeń. Zaletą tego rozwiązania jest dokładne wypełnienie wszystkich realnych wymagań klienta, wadą jest zwykle wyższa cena. Kategoria ta obejmuje na przykład, nasz pomiar realizacji szczelności zbiorników stalowych do gazu płynnego, pomiaru szczelności masek gazowych, pomiaru nieszczelności i innych parametrów pneumatycznych układów hamulcowych pojazdów kolejowych itp.

Dokumenty do pobrania CETA testsyteme GmbH.

PlikPublikowanoWielkośćJęzyk 
Obchodní zastoupení firmy CETA Testsysteme GmbH.1.8.2013 Bpdf.png pobrać
Aplikační software CETA soft 1.8.2013 Bpdf.png pobrać
Katalogový list měřiče netěsností CETA 815 1.8.2013 Bpdf.png pobrać

Obrázky

CETATEST 815
CETATEST 815
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa strony | Portfolio |